Oplever du vild vækst?: Strategi-eksekveringen skal ud af dit hoved og sættes i system

photo-1552664730-d307ca884978

Når din virksomhed vokser fra startup-stadiet og bliver til en rigtig “scale-up-virksomhed” der vokser med 25, 50 eller endda 100% om året, kan du som stifter og leder ikke længere være den der sikre at eksekveringen af dine ideer bliver gjort alle steder. Der skal ske en formalisering. Læs her hvorfor og hvordan.

Alt i din virksomhed skal dybest set være forankret i en strategi. Det lyder banalt. Men faktum er, at når virksomheden får vokseværk, så begynder der at ske ting, der i bund og grund ikke er forankrede i strategien. Derfor er eksekveringen – evnen til at omsætte strategien til resultater – så afgørende. Det er nemlig her, du tydeligt ser, om alt forarbejdet for en god forankring rent faktisk lykkes.

Eksekverer vi effektivt på vores strategi?

Den bedste og vigtigste indikation af, om dine bestræbelser lykkes, er at se på de økonomiske nøgletal. Lykkes virksomheden med omsætnings- og indtjeningsmålene? Holder vækstraten? Er overskudsgraden tilfredstillende?

Problemet med de økonomiske måltal er bare, at de skuer bagud. Det er svært at korrigere, når tallene er dårlige, fordi du allerede er på bagkant. Det er derfor en god idé at fokusere på de fremadskuende indikatorer, så du kan komme på forkant.

Først og fremmest er det vigtigt at sikre, at de overordnede målsætninger i strategien giver mening for medarbejderne. Du har måske stadigvæk en forholdsvis lille virksomhed, men med 10-50-100 mand på holdet er det vigtigt, at målsætningerne bliver eksplicitte. Meningen med målene er jo, at de skal udmønte sig i konkret adfærd, og her er forståelsen helt afgørende.

Få styr på budgetterne

Det er først og fremmest en god idé at bryde målene ned, så de bliver konkrete og er til at forstå. Har du eksempelvis et budget for omkostningerne i løbet af året? Især i virksomheder, der vokser kraftigt, er det en nøglefaktor at holde nøje øje med likviditeten. Nedbrydningen af strategien handler ikke kun om penge. Det kan også handle om at have et budget for hvor mange mennesker, der skal ansættes i løbet af året.

Ofte ser jeg, at meget detaljerede budgetter er en mangelvare i virksomhederne, og at det giver nogle helt grundlæggende udfordringer med at styre virksomheden. Hvis der ikke er nogle detaljerede budgetter, kan du ikke bebrejde nogen, at de ikke overholder dem.

Når budgetter og overordnede måltal ligger fast, er næste skridt at få bygget en systematisk, kontinuerlig og præcis proces for opfølgning. Her bliver mødepulsen helt afgørende. Du kommer ikke uden om at etablere en fast mødestruktur med en klar agenda, så de rette ting bliver behandlet og drøftet, beslutninger truffet og de nødvendige korrektioner foretaget.

Skab en resultatorienteret mødepuls

Indarbejd en daglig, ugentlig og månedlig mødefrekvens – altid med fokus alene på at følge op på de forskellige niveauer i strategien. Du skal have hånd i hanke med de klassiske økonomiske mål, og du skal også have blik på de initiativer, der er sat i søen. Det er initiativer, som skal bidrage til målene, såsom udvikling af nye produkter og services. Det er også vigtigt at få nøje defineret, hvem der skal være med på møderne.

Møderne skal være virksomhedens puls. Det er via møderne, du sikrer, at alle i det daglige har fælles fodslag og har det samme verdensbillede.

Møder er en svær størrelse. Især i mindre virksomheder vil mange ofte se dem som spild af tid – man er vant til at kunne koordinere ting på gangene. Derfor er det også vigtigt med en stram mødekultur. Møderne skal være effektive og have en klar agenda. Og sådan skal det blive ved med at være, så efter hvert møde er det gavnligt med en evaluering.

Ledergruppens mødeadfærd betyder alt for, hvordan møderne i hele organisationen kommer til at fungere. Starter møderne til tiden? Slutter de til tiden? Hvis der opstår en kultur, hvor alle møder begynder fem minutter senere end planlagt, begynder det hele at skride. Så kommer folk dryssende. Nogle er måske slet ikke forberedte. Den måde, som du selv holder møder på, er ekstremt kulturbærende. Det kan virke som noget småtteri, men sådan er det ofte med performance og eksekvering. Det er de små ting, der gør en forskel.


Test din performance med tre skarpe spørgsmål:

  1. Eksekverer vi effektivt på vores strategi?

  2. Har vi et budget, der bliver fulgt op på månedligt med ledergruppen?

  3. Har vi en god og effektiv mødekultur?


Find følgende værktøjer på unas.dk/tools/small/:

  • Strategi eksekvering.

  • Budget-værktøj.

  • Effektive møder.


Lær mere på unas.dk eller kontakt os på info@unas.dk eller telefon 60 555 666

Køb bogen: Vild Vækst - Sådan håndterer du vækstrejsen fra 10 til 1000 medarbejdere af Lasse Mønsted, Partner i Unas Digital.

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!